Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP?


Istnieją jasne wymogi określające to, jak często w konkretnych placówkach firmowych powinno się przeprowadzać szkolenia bhp Poznań. Właściciele wszystkich firm muszą się z nimi zapoznać, by potem móc się do nich dostosować i uniknąć płacenia niemałych kar finansowych.

Częstotliwość organizacji szkoleń BHP uzależniona jest od rodzaju pracy. Największe zagrożenia czyhają bowiem na fachowców obejmujących stanowiska robotnicze, dlatego to oni muszą najczęściej brać udział w tych kursach. Przyjmuje się, że powinni to robić nie rzadziej niż raz do roku. W ich przypadku takie szkolenie będzie trwało przynajmniej 360 minut, w którym to czasie pracownicy wezmą udział zarówno w wykładach teoretycznych, jak i praktycznych ćwiczeniach przeprowadzanych na ich stanowiskach.

Znacznie rzadziej szkolenia BHP organizowane są w biurowcach i placówkach administracyjnych. Osoby działające w tych miejscach zobowiązane są do wzięcia udziału w kursie raz na sześć lat. Wykonywane przez tych ludzi prace nie narażają bowiem w żadnym stopniu ich zdrowia czy życia, dlatego też istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, iż mogłyby im one jakkolwiek zaszkodzić. Z tego powodu częstszy udział w szkoleniach BHP nie miałby tutaj żadnego uzasadnienia.