Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych – dlaczego jest to ważne?


Badania termowizyjne przeprowadzane są w wielu sektorach gospodarczych i przemysłowych, a zwłaszcza tam, gdzie oczkiem szczególnej uwagi są potencjalnie wysokie rachunki za ogrzewanie. Stosowane są także podczas kontroli szczelności termicznej nowo powstających budynków, również w momencie wszelkiego rodzaju audytów stanu instalacji. Badania termowizyjne są istotne też w celu zrozumienia i opanowania problemów termicznych napotykanych w rozdzielniach elektrycznych niskiego napięcia.

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, pozostają nadal niestety przysłowiową „martwą literą”. Nie ma na dobrą sprawę norm i wytycznych dotyczących jakiegokolwiek obowiązku okresowego przeglądu w tym zakresie. Ta sprawa wymaga zdecydowanie uregulowania, gdyż faktem jest, iż towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często wymagają dokumentów potwierdzających stan rozdzielni elektrycznych, uwzgledniających ich jakość i odporność termiczną.

Nie znaczy to oczywiście, że takich badań się nie przeprowadza. Typowe badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych polega na krótkim przeglądzie norm i zjawisk cieplnych zaobserwowanych w sekwencji: przewodzenie – promieniowanie – konwekcja (ruch materii związany z różnicami temperatur). W celu wykonania takiego badania wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt, spełniający określone wymagania technologiczne. Są to kamery termowizyjne, które znajdują się zazwyczaj na stanie działów w zakładach produkcyjnych, zajmujących się utrzymania ruchu czy łańcucha dostaw. Ważne, aby sprzęt taki charakteryzował się doskonałą czułością i w miarę możliwości wyposażony był w dodatkowe obiektywy szerokokątne.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia – jak często wykonywać takie badania. Przyjmuje się, że nie rzadziej niż raz w roku. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych awarii spowodowanych przeciążeniem termicznym rozdzielni elektrycznej. Dodajmy, że przeprowadzane badania termowizyjne i wykonywane na ich podstawie modelowania, pozwalają na właściwe projektowanie szaf elektrycznych, wyposażonych w aparaturę rozdzielczą.