Dobry manager powinien odznaczać się kilkoma cechami przydatnymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ułatwią mu one kierowanie grupą pracowników i dobre wykonywanie powierzonych firmie obowiązków. Jakie to cechy? Przede wszystkim szef firmy powinien być odpowiedzialny. Oznacza to że zawsze powinien dotrzymywać słowa i wywiązywać się z obowiązków których się podjął. Drugą ważną cechą są zdolności przywódcze które sprawią że posadzki będą rozpoznawalne niemalże na całym rynku gospodarczym. Dzięki nim biznesmen może dobrze kierować grupą swoich pracowników w taki sposób by ci byli odpowiednio zmotywowani do pracy. Następną ważną zaletą jest kreatywność. Ta cecha ułatwia nie tylko zmotywowanie do pracy podległych kierownikowi pracowników ale sprawia że grupa pracownicza jest zainspirowana przez pomysły swojego przełożonego. Nabierają oni nowych koncepcji dotyczących zrealizowania powierzonego im zlecenia[…]