Istnieją jasne wymogi określające to, jak często w konkretnych placówkach firmowych powinno się przeprowadzać szkolenia bhp Poznań. Właściciele wszystkich firm muszą się z nimi zapoznać, by potem móc się do nich dostosować i uniknąć płacenia niemałych kar finansowych. Częstotliwość organizacji szkoleń BHP uzależniona jest od rodzaju pracy. Największe zagrożenia czyhają bowiem na fachowców obejmujących stanowiska robotnicze, dlatego to oni muszą najczęściej brać udział w tych kursach. Przyjmuje się, że powinni to robić nie rzadziej niż raz do roku. W ich przypadku takie szkolenie będzie trwało przynajmniej 360 minut, w którym to czasie pracownicy wezmą udział zarówno w wykładach teoretycznych, jak i praktycznych ćwiczeniach przeprowadzanych na ich stanowiskach. Znacznie rzadziej szkolenia BHP organizowane są w biurowcach i placówkach administracyjnych. Osoby działające[…]

Category :